ทัศนศึกษา อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

IMG_7808IMG_7797 IMG_7794IMG_7805 IMG_7807  IMG_7820 IMG_7827 IMG_7831 IMG_7852 IMG_7871 IMG_7874 IMG_7881 IMG_7882 IMG_7890 IMG_7917 IMG_7939 IMG_7942 IMG_7951 IMG_7957 IMG_7959 IMG_7983 IMG_7990 IMG_8015 IMG_8034 IMG_8081

พจนีย์ คำกำเนิด           ภาพ / ประชาสัมพันธ์

วันวลิต เผ่าเผด็จการ    ตรวจสอบ

ทวีศักดิ์  พึ่งบัว              อำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1