แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ แบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5

ตามที่ สพป.สระแก้ว  เขต 1 จะดำเนินงานค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5  นั้น ได้แจ้งให้วิทยากรมาประชุมวันที่ 6  มีนาคม  2558  ทาง  สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ ขอแจ้งเลื่อนการประชุม  เป็นวันที่ 9  มีนาคม  2558  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  ชั้น 3   สพป.สระแก้ว  เขต 1  111213141521

ติดต่อเรา