ขอเชิญร่วมโครงการบริหารการทดสอบสมรรถนะครู

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมโครงการบริหารการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เครือข่าย สทศ. มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๗ อาคาร ภปร. โทร ๐๓๘ – ๑๐๒๗๑๐

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา