เยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

นางชื่นจิตร์  เกิดแจ้ง ศึกษานิเทศก์  สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)   ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

 

page2

page3

page4

page5

ติดต่อเรา