ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑” ครั้งที่ ๓ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ –  ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้สนใจสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มพัฒนา ๓ ฯ โทร ๕๖๓๔ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ นี้

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ สพป.สก.1