ขอเชิญร่วมสวมเสื้อลายดอก

จังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือข้าราชการ และประชาชน ให้สวมเสื้อลายดอกในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งถือเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย และยึดเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันมากลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ มีความงดงามบ่งบอกถึงคุณลักษณะของความเป็นไทย

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา