เยี่ยมสนามสอบNT

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทดสอบทางการศึกษาระดับนาชาติ (NT) ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และโรงเรียนบ้านเขาสิงโต เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

IMG_1308 IMG_1311 IMG_1312 IMG_1317 IMG_1319 IMG_1326 IMG_1329 IMG_1330 IMG_1332 IMG_1335 IMG_1343 IMG_1346 IMG_1349 IMG_1350 IMG_1353 IMG_1357 IMG_1365

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1