ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง ( 2 ชั้น 5 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อขอรับเอกสาร รูปแบบ ดูสถานที่ ระหว่างวันที่  2 – 6  มีนาคม  2558  ณ  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

สอบถามรายละเอียด 037 – 246064  หรือ  087-0997469

IMG

IMG