โรงเรียนบ้านวังทองประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)

โรงเรียนบ้านวังทองประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 08-9099-1099 และ 09-7251-8139 ในวันและเวลาราชการ ตามเอกสารดังแนบนี้IMG

ติดต่อเรา