โรงเรียนบ้านซับมะนาวประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 พิเศษ

โรงเรียนบ้านซับมะนาวประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 พิเศษ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนบ้านซับมะนาว ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

smn_prakas

ติดต่อเรา