โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)

โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) ผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง  อ.เมืิองสระแก้ว จ. สระแก้ว  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 08-1761-5123 ในวันและเวลาราชการ ตามเอกสารดังแนบนี้

IMG_20150225_0003

ติดต่อ สพป.สก.1