ผู้ใหญ่ใจดีจาก มูลนิธิน้อมเกล้าพัฒนา มาแจกสมุดและอุปกรณ์การเรียนเด็กๆ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2558  เวลา  8.30 น. 

ผู้ใหญ่ใจดีจาก มูลนิธิน้อมเกล้าพัฒนา กองทุนศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพวังไกลกังวล

มาแจกสมุดและอุปกรณ์การเรียนให้เด็กๆ

โรงเรียนบ้านวังวน  

P1120681-tile

P1120687-tile

P1120695-tile

P1120699-tile

P1120717-tile

P1120721-tile

ติดต่อเรา