ความรับผิดของผู้เกี่ยวข้องในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้เกี่ยวข้องในการสอบแข่งขัน

หากเกี่ยวข้องในการทุจริต ต้องรับผิดทั้งทางวินัย ทางอาญา และแพ่ง

ติดต่อ สพป.สก.1