เชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม

ในวันที่  6  มีนาคม  2558  เวลา  13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็น

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

 

(รายการเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการการประชุมผู้บริหารสัญจร จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ติดต่อเรา