แจ้งโรงเรียนในสังกัด รับเอกสาร กบข.และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2557

แจ้งโรงเรียนในสังกัด รับเอกสาร กบข.และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2557  ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ติดต่อเรา