ขอเชิญกรรมการคุมสอบ NT ประชุม

ขอเชิญกรรมการคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 58  เวลา 07.30 น. ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 4 (อาคารสี่ชั้น)

ติดต่อ สพป.สก.1