รับสมัครเรียนต่อ

ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบระดับชั้น ม.๓ เพื่อเข้าศึกษาต่อ กับทางศูนย์ จำนวน ๒ สาขา ทั้งทางพานิชยกรรมและอุตสาหกรรม ไม่เกิน ๘๐ คน โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ โทร ๐๘๖ – ๓๔๐ ๗๐๓๓

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1