รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และทางสติปัญญา

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และทางสติปัญญา เพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสมัครได้ ณ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๗ – ๔๐๗ ๔๔๒ ต่อ ๑๐๓

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา