ขอเชิญร่วมส่งโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขอเชิญร่วมส่งโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum ๒๐๑๔ กิจกรรม “Thailand Innovative Leadership Awards ๒๐๑๔ ” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.pil.in.th โปรแกรม “สำหรับครู” ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ สพป.สก.1