ขอเชิญแต่งกายด้วยเสื้อลายดอกในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้ขอความร่วมมือข้าราชการและประชาชนในจังหวัดสระแก้ว การแต่งกายสวมเสื้อลายดอก ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำชาติ บ่งบอกความเป็นไทย และยึดถือเป็นประเพณีที่ดีงาม

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ สพป.สก.1