ประกาศโรงเรียนธรรมยานประยุต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนธรรมยานประยุต ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศโรงเรียนธรรมยานประยุต เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 รายนั้น ผลปรากฎว่ามีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังเอกสารแนบท้าย

ติดต่อเรา