ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ตามที่โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นที่ชำรุด โดยมีผู้ยื่นเอกสาร 5 ราย

ผลปรากฎว่ามีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  จำนวน 1 ราย คือ หจก.ผู้กองทศ ราคา 690,000 บาท รายละเอียดดังแนบ IMG

ติดต่อ สพป.สก.1