สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีไถ่ชีวิต โค – กระบือ และมอบกรรมสิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีนายวิทยา เทียนทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ทั้งนี้ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ยังได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ในการไถ่ชีวิต โค – กระบือ ในครั้งนี้ด้วย

IMG_1223  IMG_1233 IMG_1242 IMG_1243 IMG_1244 IMG_1246 IMG_1247 IMG_1248 IMG_1257 IMG_1264 IMG_1270 IMG_1276 IMG_1280 IMG_1285 IMG_1288 IMG_1298

IMG_1217

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา