โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179-การอบรมเชิงปฏิบัติการ”กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด”

 

      นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การพัฒนากระบบวนการคิด” โดย. นายชวลิต. แจ่มจันทร์. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่. 179 และประธานเครือข่ายวังน้ำเย็น. กล่าวรายงานจุดประสงค์การอบรมในครั้งนี้ด้วยโดยมี ดร.สุวิทย์. มูลคำ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูกลุ่มเครือข่ายวังน้ำเย็น สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

     ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว 1 เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์. พ.ศ. 2558

01

02

03

04

05

06

ติดต่อ สพป.สก.1