โรงเรียนบ้านเขาข่ายกเลิกประกาศสอบราคา

โรงเรียนบ้านเขาข่ายกเลิกประกาศสอบและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26

และส้วมแบบ สปช.601/26image

Message us