ลูกเสือดอกลำดวน

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายดอกลำดวน สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

IMG_1201 IMG_1202 IMG_1203 IMG_1205 IMG_1206 IMG_1207 IMG_1210 IMG_1211 IMG_1212 IMG_1214 IMG_1216

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

 

ติดต่อ สพป.สก.1