โครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย)

แจ้ง บัญชีรายชื่อครูผู้ช่วยที่เข้ารับการอบมในระหว่างวันที่ 3 – 4 พ.ค. 2557 ณ สพป.สระแก้ว เขต 1 รายละเอียดแนบท้าย

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ครูผู้ช่วย)

ติดต่อเรา