ลูกเสือสระขวัญ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายตำบลสระขวัญ สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

IMG_1129 IMG_1132 IMG_1133 IMG_1140 IMG_1141 IMG_1148 IMG_1150 IMG_1153 IMG_1156 IMG_1157 IMG_1158 IMG_1163 IMG_1179 IMG_1183 IMG_1186 IMG_1187

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1