กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่มกับแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  จัดกิจกรรม  “ตลาดนัดหนังสือ”    โดย  กิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รักการอ่าน  นำหนังสือมาเข้าร่วมโครงการ  “ตลาดนัดหนังสือ”  เพื่อให้นักเรียนยืมแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่านนอกเวลาเรียนสร้างความบันเทิง  ผ่อนคลายความเครียด  อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์  มีหนังสือหลากหลายประเภทเช่น   สารคดี  นวนิยายสอนใจ  การ์ตูน  สาระความรู้  อีกมากมาย

DSCF9079 DSCF9091 DSCF9095 DSCF9099 DSCF9104 DSCF9105 DSCF9106 DSCF9107 DSCF9109 DSCF9110 DSCF9112 DSCF9115 DSCF9117 DSCF9118 DSCF9120 DSCF9122 DSCF9126 DSCF9142 DSCF9145 DSCF9149 DSCF9158 DSCF9167

ติดต่อ สพป.สก.1