อบรมเครือข่ายวังน้ำเย็น

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด” ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งจัดโดยกลุ่มเครือข่ายอำเภอวังน้ำเย็น สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ และมี ดร.สุวิย์ มูลคำ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑ เป็นวิทยากร

IMG_0944 IMG_0946 IMG_0947 IMG_0955 IMG_0957 IMG_0963 IMG_0964 IMG_0967 IMG_0970 IMG_0971 IMG_0972 IMG_0973 IMG_0974 IMG_0975 IMG_0976 IMG_0977 IMG_0979 IMG_0981 IMG_0982 IMG_0984 IMG_0986 IMG_0987 IMG_0988 IMG_0990 IMG_0992 IMG_0993 IMG_0994 IMG_0995 IMG_1001 IMG_1004 IMG_1006 IMG_1007

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1