มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการแข่งขันโครงงานตุ๊กตาจากเปลือกหอยแครง

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมวิชาการสู่ชุมชนตำบลพระเพลิง เทิดพระเกียรติ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
1. เด็กหญิงกมลรัตน์ เจริญสุข
2. เด็กหญิงณัฐชยา รัสมียัน
3. เด็กหญิงปทุมทิพย์ ผังดี
และนางสาวนวนละออง สีดา ครูผู้ฝึกซ้อม
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงงานตุ๊กตาจากเปลือกหอยแครง
WICHAKAN1 WICHAKAN2 WICHAKAN3

ติดต่อ สพป.สก.1