ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบจ้างราคาเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและไม้เชิงชายอาคารเรียนคือ หจก.4 ใหญ่การโยธา(2011)

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                   ตามประกาศโรงเรียน โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) เรื่องสอบจ้างราคาเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและไม้เชิงชายอาคารแบบเรียน ป.1ก

ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผู้คัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 3 ราย นั้น

ผลปรากฏมีผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด ดังนี้
ประกาศผู้ชนะ
lll

ติดต่อ สพป.สก.1