ประกาศโรงเรียนบ้านซับเจริญ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนบ้านซับเจริญ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ตามประกาศ โรงเรียนบ้านซับเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างซ๋อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 และถนนภายในโรงเรียน
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายนั้น  ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ IMG_20150220_0001_NEW

 

ติดต่อ สพป.สก.1