กีฬาตำบลคลองหินปูน

กีฬาตำบลคลองหินปูน

ณ สนามโรงเรียนบ้านดอนดินแดง

วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557

100010011002100310041005