การซ้อมใหญ่ การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19 กุมภาพันธ์ 2558
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและซ้อมใหญ่
การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่จะเสด็จมายังโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยัง ร.ร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ชมภาพ : http://www.ktk.ac.th/web/?p=285

1796513_1622716357956931_7320626580453884351_n