เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์

ด้ัวยจังหวัดสระแก้ว  ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแต่งกายเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 2 แบบ  คือ เสื้อแจ็กเกตสีขาวราคาตัวละ 600  บาท

และเสื้อโปโลสีม่วงราคาตัวละ 260 บาท

ทั้งนี้  ให้สั่งซื้อโดยตรงได้ด้วยตนเอง  ณ ร้านค้าสวัสดิการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 2

ทำเนียบรัฐบาล  กรุงเทพฯ  ในวันจันทร์ – วันศุกรณ์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 16.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558  และสั่งซื้อทาง E-mail : [email protected]

ติดต่อ สพป.สก.1