โรงเรียนบ้านเขาข่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านเขาข่า เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 และส้วมแบบ สปช.601/26 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 2  รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคา ที่ดีที่สุด ดังนี้image

ติดต่อ สพป.สก.1