ประเพณีผูกเสี่ยว…มหาเจริญ

14-15 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านมหาเจริญนำโดยนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ คณะครู นักเรียน ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งมหาเจริญ จัดกิจกรรม”ประเพณีผูกเสี่ยวตำบลทุ่งมหาเจริญ ประจำปี 2557″ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาเจริญกิจกรรมดังกล่าวมีการนำนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นการผูกมิตร สร้างสัมพันธ์ ความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังมีการประกวดกระท่อมและการออกแบบตกแต่งซุ้มหมู่บ้านทั้ง 28 หมู่บ้านในตำบลทุ่งมหาเจริญซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้นำกระท่อมมารวมที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ชมภาพคลิ๊ก http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?188

ติดต่อ สพป.สก.1