การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 จะดำเนินงานค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้ง (ดั่งสิ่งที่ส่งมาด้วย) เข้าร่วมประชุมอ  ในวันที่ 6 มีนาคม  2558  เวลา 09.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมสระแก้วสระขวัญ  สพป.สระแก้ว เขต 1    สิ่ง1 คำสั่งการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายภาษาอังกฤษ 1112131415

ติดต่อเรา