ประกาศโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ เรื่องการสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซม    อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 และอาคารประกอบโรงอาหาร ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผู้เสนอราคา จำนวน 1 รายนั้น ตามรายละเอียดแนบท้ายดังนี้

winner

ติดต่อ สพป.สก.1