ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม เรื่องปรับปรุงอาคาร ฉบับล่าสุด

   ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม เรื่อง ปรับปรุงสอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช.1-02/26 และแบบ ป.1ก

  ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่10-23 กุมภาพันธ์ 2558 

   เปิดซอง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

 

ประกาศสอบโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

ติดต่อ สพป.สก.1