ประชุม กตปน.สพป.สระแก้ว เขต ๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ มอบหมายให้ นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและมิเทศการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว .สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และต่อมานายศักดิ์ชัย บรรณสาร จึงได้เข้ามอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

IMG_0549 IMG_0550

IMG_0526 IMG_0527 IMG_0528 IMG_0529 IMG_0530 IMG_0531 IMG_0532 IMG_0533 IMG_0534 IMG_0535 IMG_0536 IMG_0537 IMG_0538 IMG_0539 IMG_0540 IMG_0541 IMG_0542 IMG_0543 IMG_0544 IMG_0545 IMG_0546 IMG_0547 IMG_0548   IMG_0551

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1