พิจารณาคัดเลือกครูตัวแทนของจังหวัดสระแก้วเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูเป็นตัวแทนของจังหวัดสระแก้วเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในรอบสุดท้ายระดับจังหวัด ณ สระแก้วสระขวัญ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นประธาน

IMG_0514 IMG_0515 IMG_0516 IMG_0517 IMG_0518 IMG_0519 IMG_0520 IMG_0521 IMG_0523 IMG_0524

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา