สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพป.สระแก้ว เขต ๑

นายนิพนธ์ เบญจกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้กำกับและดูแล ติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งในการดำเนินการสอบบรรจุในครั้งนี้เป็นการกระจายอำนาจไม่ใช่จัดสอบโดยส่วนกลางเหมือนที่ผ่านมาจึงต้องตระหนักถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้  ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และโรงเรียนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗IMG_7709 IMG_7710 IMG_7714 IMG_7725 IMG_7729 IMG_7756 IMG_7757 IMG_7763 IMG_7786 IMG_7788 IMG_7790 IMG_7800 IMG_7811 IMG_7816 IMG_7818 IMG_7827 IMG_7834 IMG_7845 IMG_7846 IMG_7855 IMG_7865 IMG_7883 IMG_7885้าราชาก

ติดต่อเรา