ขอเชิญฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบฟรี

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งให้ข้าราชการในสังกัด ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบฟรี ได้ที่ สถานพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1