ขอเชิญกลุ่มเยาวชน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนฯ

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอเชิญกลุ่มเยาวชน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.tei.or.th/tbcsd/  หรือ  โทร 02 – 503 3333

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1