เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ให้โรงเรียนดำเนินการสำรวจจำนวนข้าราราชการครูและลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จิง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 ตามหนังสือ สพป. สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ ว 367

ลงวันที่ 17 ก.พ 2558 ส่ง สพป. สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 23 ก.พ.2558  คลิกที่นี้

ติดต่อ สพป.สก.1