โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558

winner