ขอเชิญร่วมสมัครคัดเลือกประธานสถานศึกษาดีเด่น

ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมส่งรายชื่อประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสมัครเป็นสมาชิก สมาคมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (โดยมีค่าสมัคร ๕๐๐ บาท) เพื่อรับสิทธิในการสมัครคัดเลือก/สรรหา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ของสมาคมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารการสมัครได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1