ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาสิงโต

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ และข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ และติดตาม การจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเขาสิงโต  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ได้มอบนโยบายและแนะนำการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งได้ดูแล เอาใจใส่ และติดตามเด็กพิเศษด้วยความใกล้ชิด

IMG_2666 IMG_2667 IMG_2671 IMG_2674 IMG_2677 IMG_2678 IMG_2683 IMG_2684 IMG_2686 IMG_2693 IMG_2699 IMG_2702 IMG_2708 IMG_2717 IMG_2720 IMG_2724

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา